Referencie a Partneri
2008/2009 _________________________________________________________________

Aegon

•••17 681 vysokoškolských študentov
Partner Projektu Librium na Fakulte manažmentu UK a Ekonomickej univerzite v zimnom semestri 2008.

Deloitte

••• 3 481 vysokoškolských študentov
Partner Projektu Librium na Fakulte manažmentu UK v zimnom semestri 2008.

Heineken Slovensko

••• 1 649 vysokoškolských študentov
Partner Projektu Librium na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v zimnom semestri 2008.


2007/2008 _________________________________________________________________

First Data

••• 4 483 vysokoškolských študentov
Partner Projektu Librium na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU a Fakulte informatiky a informačných technológií STU v letnom semestri 2008.
First Data finančne podporila knižnicu FEI a FIIT STU celkovou sumou 134.630 Sk. Priama finančná podpora knižnici bola 38.000 Sk, ktorá je určená výhradne na rozvoj knižnice a knižničného fondu.
l späť l
PARTNERI PROJEKTU
AKTUALITYSTAŇTE SA PARTNEROM
PROJEKTU !
0903.263.294
© 2008 PROJEKT LIBRIUM. Všetky práva vyhradené. Páričková 18,821 09 Bratislava, Slovenská republika, info@librium.sk, 00421 0903263294
Magic design © 2008 WOODOO ART L.t.d