Projekt Librium
Projekt Librium ponúka prenájom netradičných reklamných plôch na citlivej akademickej pôde s využitím jej výhod, reflektujúc pritom potreby knižníc a študentov. Úlohou projektu je podporiť akademické knižnice, ako základné inštitúcie vedomostí a informácií. Podpora knižníc v rámci projektu Librium je finančná a materiálna.

Partner Projektu


Základným pilierom projektu Librium je partner projektu, ktorý je donorom knižnice a z tejto pozície financuje všetky produkty projektu. Partner projektu si exkluzívne prenajíma inzertnú plochu na produktoch projektu Librium. Exkluzivita znamená, že inzerciu na papiernickom tovare môže mať iba jeden partner.
Toto exkluzívne partnerstvo umožňuje partnerovi projektu bez zásahov konkurencie vplývať na jedinečnú cieľovú skupinu vysokoškolských študentov.

Partner projektu má možnosť vybrať si zo širokej ponuky vysokých škôl po celom Slovensku na dobu jedného, alebo viac semestrov. Na Slovensku je viac ako 200.000 vysokoškolských študentov.

História a Súčasnosť Projektu


Projekt Librium bol spustený v roku 2007. Základná idea bola finančná pomoc knižniciam, zlepšenie študijného prostredia študentov a poskytnutie inzertného priestoru firmám, ktoré hľadajú kvalitných zamestnancov na svoje pracovné pozície. To všetko v akademických knižniciach na špeciálnom tovare a s praktickým využitím. Slogan "Služba vedomostiam" bol prvým vyjadrením tejto myšlienky.

Nastavovanie a celkové dotváranie projektu pokračovalo počas pilotného projektu, ktorý sme spustili v letnom semestri so spoločnosťou First Data na FEI a FIIT STU. Po úspechu pilotného projektu sme zúročili poznatky z feedbacku od študentov a pokračujeme v realizácii na Fakulte managementu UK, Ekonomickej Univerzite a Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU.

Projekt Librium oslovil už viac ako 22.000 študentov.
Radi by sme sa za to poďakovali najmä našim partnerom First Data, Aegon, Deloitte a Heineken Slovensko.


Librium je špičkový a prepracovaný projekt, ktorého benefity sú nielen v rovine finančnej, ale najmä vedomostnej a informačnej.

Staňte sa aj vy partnerom Projektu Librium! viac...

l späť l
PARTNERI PROJEKTU
AKTUALITYSTAŇTE SA PARTNEROM
PROJEKTU !
0903.263.294
© 2008 PROJEKT LIBRIUM. Všetky práva vyhradené. Páričková 18,821 09 Bratislava, Slovenská republika, info@librium.sk, 00421 0903263294
Magic design © 2008 WOODOO ART L.t.d