Spoločnosti Aegon, Heineken Slovensko a Deloitte štartujú Projekt Librium
22. 9. 2008 odštartoval Projekt Librium súčasne na dvoch fakultách a jednej univerzite. Spoločnosti Aegon, Heineken Slovensko a Deloitte dostali tak možnosť osloviť študentov z Ekonomickej Univerzity, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU a študentov z Fakulty manažmentu UK.

Na Fakulte manažmentu využili možnosť duálneho partnerstva Deloitte a Aegon. Na Ekonomickej Univerzite má spoločnosť Aegon exkluzívne partnerstvo, rovnako ako Heineken na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU. Celkový počet študentov na týchto troch vysokých školách je viac ako 22.000.
22.09.2008 l späť l
PARTNERI PROJEKTU
AKTUALITYSTAŇTE SA PARTNEROM
PROJEKTU !
0903.263.294
© 2008 PROJEKT LIBRIUM. Všetky práva vyhradené. Páričková 18,821 09 Bratislava, Slovenská republika, info@librium.sk, 00421 0903263294
Magic design © 2008 WOODOO ART L.t.d