Spoločnosť First Data podporila akademickú knižnicu celkovou sumou 134.630 Sk
18. 7. 2008, na záver pilotného projektu, sa konalo odovzdanie symbolického šeku za účasti pracovníkov akademickej knižnice, riaditeľky knižnice pani Márie Handzovej, koordinátora projektu Librium Maroša Schmidta a zástupcu spoločnosti First Data, marketingovej riaditeľky Natálie Krištínovej.

First Data finančne podporila knižnicu FEI a FIIT celkovou sumou 134.630 Sk. Priama finančná podpora knižnici bola 38.000 Sk, ktorá je určená výhradne na rozvoj knižnice a knižničného fondu.

Radi by sme sa aj v mene knižnice poďakovali partnerovi pilotného projektu, spoločnosti First Data.
FIRST DATA 18.07.2008 l späť l
PARTNERI PROJEKTU
AKTUALITYSTAŇTE SA PARTNEROM
PROJEKTU !
0903.263.294
© 2008 PROJEKT LIBRIUM. Všetky práva vyhradené. Páričková 18,821 09 Bratislava, Slovenská republika, info@librium.sk, 00421 0903263294
Magic design © 2008 WOODOO ART L.t.d