Projekt Librium
Projekt Librium nabízí pronájem netradičních reklamních ploch na citlivé akademické půdě, přičemž využívá jejích výhod a zároveň reflektuje potřeby knihoven a studentů. Úkolem projektu je podpořit akademické knihovny jako základní instituce vědomostí a informací. Podpora knihoven v rámci projektu Librium je jak finanční, tak materiální.

Partner Projektu


Základním pilířem projektu Librium je partner projektu, který je donorem knihovny a z této pozice financuje všechny produkty projektu. Partner projektu si exkluzivně pronajímá inzertní plochu na produktech projektu Librium. Exkluzivita znamená, že inzerci na papírnickém zboží může mít jen jeden partner. Toto exkluzivní partnerství umožňuje partnerovi projektu ovlivňovat jedinečnou cílovou skupinu vysokoškolských studentů bez zásahů konkurence.

Partner projektu může volit ze široké škály vysokých škol po celém Slovensku na dobu jednoho i více semestrů.

Historie a Současnost Projektu


Projekt Librium byl spuštěn v roce 2007. Základní myšlenkou byla finanční pomoc knihovnám, zlepšení studijního prostředí a poskytnutí inzertního prostoru firmám, jež hledají kvalitní zaměstnance na své pracovní pozice. To vše v akademických knihovnách na speciálním zboží s praktickým využitím. Prvotním vyjádřením této myšlenky se stal slogan "Služba vědomostem".

Příprava i celkové dotváření Libria pokračovalo v průběhu pilotního projektu, který jsme spustili v letním semestru se společností First Data na Fakultě elektrotechniky a informatiky a Fakultě informačních technologií Slovenské technické univerzity. Po úspěšném zakončení pilotního projektu jsme zúročili poznatky z reakcí studentů a v realizaci pokračujeme na Fakultě managementu Univerzity Komenského a na Ekonomické univerzitě.

Projekt Librium oslovil již více než 22 tisíc studentů. Rádi bychom za to poděkovali zejména našim partnerům First Data, Aegon, Deloitte a Heineken Slovensko.

Librium je špičkový a propracovaný projekt, jehož přednosti spočívají nejen v rovině finanční, ale zejména v rovině vědomostní a informační. Staňte se i vy partnerem projektu Librium! Další informace...
l zpět l
PARTNEŘI PROJEKTU
AKTUALITYSTAŇTE SA PARTNEREM
PROJEKTU !
0903.263.294
© 2008 PROJEKT LIBRIUM. Všechny práva vyhrazené. Páričková 18,821 09 Bratislava, Slovenská republika, info@librium.sk, 00421 0903263294
Magic design © 2008 WOODOO ART L.t.d