Projekt Librium potvrdil svůj benefiční charakter poskytnutím prostoru pro humanitární Systém Dobrý Anděl.
Dobrému anjelovi jsme bezplatně poskytli prostor na obalech, záložkách a blocích v celkové hodnotě 120 tisíc korun.

Dobrý anjel je humanitární systém občanské finanční pomoci, jenž pravidelnými měsíčními finančními příspěvky pomáhá rodinám s dětmi, v nichž otec, matka nebo některé z dětí trpí rakovinou nebo v nichž dítě trpí jinou zákeřnou nemocí, například mozkovou obrnou, cystickou fibrózou či chronickým selháváním ledvin.

Dobrý anjel je systém, jehož prostřednictvím mohou až desetitisíce dárců, dobrých andělů, relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky výrazně finančně pomáhat až tisícovkám nemocných.
DOBRY ANJEL 29.10.2008 l zpět l
PARTNEŘI PROJEKTU
AKTUALITYSTAŇTE SA PARTNEREM
PROJEKTU !
0903.263.294
© 2008 PROJEKT LIBRIUM. Všechny práva vyhrazené. Páričková 18,821 09 Bratislava, Slovenská republika, info@librium.sk, 00421 0903263294
Magic design © 2008 WOODOO ART L.t.d