Společnost First Data podpořila akademickou knihovnu celkovou sumou 134.630 Sk
Společnost First Data podpořila akademickou knihovnu celkovou sumou 134 630 Sk Dne 18. 7. 2008, na závěr pilotního projektu, se konalo odevzdání symbolického šeku za účasti pracovníků akademické knihovny, ředitelky knihovny paní Marie Handzové, koordinátora projektu Librium Maroše Schmidta a zástupce společnosti First Data, marketingové ředitelky Natálie Krištínové.

First Data finančně podpořila knihovnu FEI a FIIT celkovou sumou 134 630 Sk. Přímá finanční podpora knihovně ve výši 38 tisíc Sk je určena výhradně na rozvoj knihovny a knižního fondu. Rádi bychom i jménem knihovny poděkovali partnerovi pilotního projektu, společnosti First Data.
FIRSTDATA 29.10.2008 l zpět l
PARTNEŘI PROJEKTU
AKTUALITYSTAŇTE SA PARTNEREM
PROJEKTU !
0903.263.294
© 2008 PROJEKT LIBRIUM. Všechny práva vyhrazené. Páričková 18,821 09 Bratislava, Slovenská republika, info@librium.sk, 00421 0903263294
Magic design © 2008 WOODOO ART L.t.d